Danh mục sản phẩm

Clip về công ty

Bê tông có thời gian thi công lâu
Bê tông thời gian thi công lâu là loại bê tông cho phép khả năng duy trì tính công tác lớn hơn 04 giờ, nhằm đảm bảo khả năng thi công đối với các cấu kiện đặc biệt hoặc phù hợp các điều kiện thi công đối với bê tông có yêu cầu chờ
Bê tông bù co ngót
Bê tông bù co ngót là một loại bê tông đặc biệt, được chế tạo từ hỗn hợp xi măng, cốt liệu, nước, phụ gia bù co ngót nhằm tạo ra hỗn hợp bê tông có khả năng trương nở thể tích trước
Bê tông cường độ cao
Bê tông cường độ cao là các loại bê tông đặc biệt, có cường độ nén ở 28 ngày. Được chế tạo từ hỗn hợp xi măng, hệ cốt liệu tối ưu, bên cạnh đó, cường độ còn được cải thiện bằng cách dùng một vài sản phẩm mới có phẩm chất đặc biệt như chất siêu dẻo và phụ gia
Bê tông cường độ sớm
Bê tông cường độ sớm là loại bê tông đặc biệt, có khả năng phát triển cường độ nén ở 24
Bê tông thông thường
Dựa trên kiến thức và ứng dụng thực tế về bê tông, Bê Tông Nghi Sơn.320 đã phát triển các giải pháp bê tông đặc biệt đem đến hiệu quả
Vật liệu xây dựng Nghệ an | bê tông tươi nghệ an | cống ly tâm nghệ an | cọc vuông nghệ an | Thi công cọc móng công trình