Danh mục sản phẩm

Clip về công ty

Trang thiết bị tại nhà máy Bê Tông Nghi Sơn.320

 

 

                                                                                            Dàn xe trộn được đầu tư mới của nhà máy bê tông Nghi Sơn 320      

 

                                          Dàn xe vận chuyển bê tông có loại 10 mvà được đầu tư mới 100%

Hệ thống xe bơm cần bê tông 37,46,56 m

Hệ thống bơm cần loại 37m, 46m, 56m của nhà máy Bê Tông Nghi Sơn.320

Hệ thống bơm tĩnh tại nhà máy bê tông Nghi Sơn .320

  Máy bơm tĩnh có công suất 90 m3/giờ đẩy cao 150 m, đẩy xa 300m, Xe xúc lật loại gầm xúc 3 m3 dùng để xúc lật vật liệu cho trạm trộn
Hệ thống bàn cân và máy ép mẫu thí nghiệm

Trạm cân 120 tấn dùng để cân cốt liệu và bê tông xuất nhập kho ; Máy ép mẫu bê tông
Hệ thống phòng thí nghiệm và dụng cụ thí nghiệm

Hệ thống phòng thí nghiệm và dụng cụ thí nghiệm

Bể ngâm mẫu và hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy bê tông Nghi Sơn .320

Bể ngâm mẫu bê tông Hệ thống xử lý nước thải, tuần hoàn đưa vào tái sử dụng để rửa xe, thiết bị nước thải không gây ô nhiễm môi trường 

 

Vật liệu xây dựng Nghệ an | bê tông tươi nghệ an | cống ly tâm nghệ an | cọc vuông nghệ an | Thi công cọc móng công trình