Danh mục sản phẩm

Clip về công ty

Tuyển dụng lao động phổ thông làm việc tại khối sản xuất
Nhà máy Bê Tông Nghi Sơn.320 có nhu cầu cần tuyển dụng lao động phổ thông làm việc tại khối sản xuất.
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư ngành Vật Liệu Xây Dựng
Nhà máy Bê Tông Nghi Sơn.320 có nhu cầu tuyển dụng 01 Kỹ sư nam ngành Vật Liệu Xây
Tuyển dụng Công nhân Lái cẩu và vận hành cẩu tự hành.
Nhà máy Bê Tông Nghi Sơn.320 có nhu cầu tuyển dụng 02 Công nhân Lái cẩu và vận hành cẩu tự
Thông Báo Tuyển Dụng 05 Lao động Lái xe Hạng C
Nhà máy Bê Tông Nghi Sơn.320 có nhu cầu tuyển dụng 05 Lao động lái xe hạng
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh Bê tông
Nhà máy Bê Tông Nghi Sơn.320 có nhu cầu cần tuyển dụng 01 nhân viên kinh doanh Bê
Tuyển dụng lao động phổ thông làm việc tại đội bê tông tự hành
Có nhu cầu cần tuyển dụng lao động phổ thông làm việc tại đội bê tông tự
Vật liệu xây dựng Nghệ an | bê tông tươi nghệ an | cống ly tâm nghệ an | cọc vuông nghệ an | Thi công cọc móng công trình